Reader Comments

Köpa Clomid: Vad är Clomid och hur fungerar det?

by Morgan Dahl (2017-07-19)


Köpa Clomid: Vad är Clomid och hur fungerar det?

Köpa Clomid är en oral medicin som kan användas för att stimulera ägglossningen. Det fungerar genom att blockera östrogenreceptorer vid hypotalamus, vilket är ett viktigt "hormonellt kontrollcenter" för kroppen. När detta händer stimuleras hypotalamusen att frigöra follikelstimulerande hormon (FSH) och luteiniserande hormon (LH). Dessa är de naturligt köpa Clomid förekommande äggstocksstimulanserna, vilket leder till ovulation i en normal cykel.

Köpa Clomid - Varför har min läkare rekommenderat Clomid?

Köpa Clomid vara till hjälp för dem som försöker bli gravid som har något av följande problem:

 • Oregelbunden ägglossning: Det är svårt att bli gravid när en kvinnas cykler är så oregelbundna att hon inte kan vara säker när hon ägglosser. När det är effektivt bör användningen av Köpa Clomid producera ett förutsägbart ovulatoriskt svar för att möjliggöra tidsmässigt samlag eller intrauterin insemination.

"Man Factor" fertilitetsproblem: När det finns ett problem med semenkvaliteten, kan din läkare ibland rekommendera intrauterin insemination för att maximera risken för graviditet. Köpa Clomid kan användas för att förbättra tiden för inseminationerna med kvinnans cykel.

Oförklarlig infertilitet:Köpa ClomidKöpa Clomid har också visat sig vara effektivt för att öka graviditeten hos unga friska par som har haft en helt normal fertilitetsbedömning, men har fortfarande problem med att bli gravid.

Köpa Clomid: Hur är Clomid förskrivet? Vad kan jag förvänta mig att känna mig?

När du börjar din period, ring kontoret så att vi kan planera en undersökning de närmaste 2-3 dagarna. Vid ditt möte kommer din läkare att genomföra en bäckprov och slutföra timingen för din köpa Clomid. Vanligtvis tar du en till tre tabletter om dagen i fem dagar tidigt i din cykel (cykeldagar 3-7 eller 4-8). Under denna tid kommer vissa kvinnor att märka varma blinkningar, humörhet eller sömnmönsterförändringar. De flesta patienter märker inga symptom alls. Ägglossningen kommer vanligtvis att ske 7-8 dagar efter avslutad köpa Clomid. Eftersom äggstockarna stimuleras kan du märka viss uppblåsthet eller obehag med samlag. Verifiering av ägglossning kan ske på flera sätt. Din läkare kommer att rekommendera vilken metod som är mest lämpligt: Dessa inkluderar basal kroppstemperaturprovning, testning av LH-kit, kontorets ultraljud och blodprov. Vid ditt besök kommer din läkare att instruera dig när du ska förvänta dig ägglossning i den cykeln, när du ska gå till samlag och om / när du behöver återgå till en follikelskanning / ultraljud för att bekräfta ägglossningen.

Köpa Clomid - Hur kommer jag veta om jag är gravid?

Kontrollera ett graviditetstest hemma om du inte köpa Clomid har dina menstruationer inom två till tre veckor av den förväntade tidpunkten för ägglossningen. Om din period börjar, ring på den första dagen så att vi kan schemalägga dig för en annan cykel.

Hur många cykler av Clomid ska tas?

Detta beror på ett antal olika faktorer som är specifika för varje patient. Din läkare kan skissera en övergripande fertilitetsplan så att du känner till de långsiktiga köpa Clomid målen och när ytterligare mediciner eller behandlingar kan anges.

Vad är riskerna med Clomid?

1. Sällan kvinnor kommer att ha hyperstimulering av äggstockarna som ett resultat av klomidanvändning. I detta fall blir äggstockarna förstorade med flera folliklar. Allvarlig smärta eller märkt svullnad i buken bör uppmana dig att ringa till din läkare.

2. Risken för flera ägglossningar är något högre med klomid än med en normal menstruationscykel: Chansen att tvillingar som härrör från clomid är 6-8%. Det finns ingen ökad risk för högre order multiplar (tripletter, etc) över baslinjen i befolkningen.

3. Sällsynta biverkningar inkluderar visuella förändringar, reversibel hårförtunning, yrsel eller nässelfeber.

4. Patienter med nuvarande stora ovariecyster eller leversjukdom bör inte använda klomid.
5. Det har diskuterats huruvida flera cykler av ovarie stimulerande läkemedel ökar risken för ovariecancer. Sammantaget har studier inte visat någon ökning av kvinnans risk för ovariecancer som tar Clomiphene med andra infertila kvinnor.

Clomid fertilitetsmedicinering Behandling för kvinnor som redan äter och för oförklarlig infertilitet

Köpa Clomid eller klomifencitrat eller serofen är ett läkemedel som vanligtvis används för behandling av infertilitet. Clomid utvecklades ursprungligen för behandling av anovulering. Läkemedlet kommer ofta att orsaka ägglossning hos kvinnor som inte utvecklar och släpper ett ägg (ägglossning) på egen hand, som hos kvinnor med polycystiska äggstockar.

Köpa Clomid används också ofta för att stimulera extra folliklar som utvecklas i äggstockarna hos kvinnor som redan har ägglossning utan medicinering.

Clomid, Serophene eller Clomiphene Citrate (generiskt namn) är en medicin som vanligtvis används för behandling av infertilitet. Det används ofta för att försöka inducera ägglossning hos kvinnor som inte utvecklar och släpper ut ett ägg (ägglossning) på egen hand.

Clomid eller klomifencitrat eller serofen är ett läkemedel som vanligtvis används för behandling av infertilitet. Köpa Clomid utvecklades ursprungligen för behandling av anovulering. Läkemedlet kommer ofta att orsaka ägglossning hos kvinnor som inte utvecklar och släpper ett ägg (ägglossning) på egen hand, som hos kvinnor med polycystiska äggstockar.

Köpa Clomid används också ofta för att stimulera extra folliklar som utvecklas i äggstockarna hos kvinnor som redan har ägglossning utan medicinering.

I dessa fall är hoppet att det blir en förbättring av chansen att bli gravid genom att öka antalet folliklar som utvecklas i äggstockarna - och därigenom frigörs antalet ägg. Detta kallas kontrollerad ovarie hyperstimulering eller superovulation.

När ska jag ägglossa på Clomid? Timing samlag efter Clomid behandling:

 • Det är bäst att ha samlag på dagen för ägglossning om möjligt. Vissa kvinnor föredrar att använda ägglossningsprognos kit som är urintester som kvinnan kan göra hemma. Dessa kit är konstruerade för att detektera närvaron av LH-överskottet i kroppen. LH-ökningen i blodet börjar ungefär 36 timmar före ägglossningen. Testet för ägglossningsprognos görs vanligtvis på morgonen. Kön på dagen blir det positivt eller nästa morgon är bäst för fertilitet.
 • I många kvinnor förlängs menstruationscykeln något av Clomid. Detta är bara en tillfällig effekt vid medicinen. Clomidcykler i genomsnitt är några dagar längre än den genomsnittliga menstruationscykellängden i samma kvinna utan Clomid.
 • Ägglossningen är vanligen cirka 14 dagar före början av nästa menstruationsperiod. Om menstruationscykellängden är känd för en kvinnas typiska Clomid-cykel, kan kön därför vara tidsbestämd att falla omkring 12 till 16 dagar före det "förväntade" datumet för nästa period.

Clomid behandling framgångsfall hos kvinnor som redan ägglossning

Kan jag bli gravid med Clomid behandling?

Det finns många variabler som är inblandade i en fertilitetssituation. Några viktiga faktorer som är inblandade i att gissa chansen att Clomid är effektiv är:

 • Orsaken till infertilitet, som ofta är okänd
 • Den kvinnliga åldern
 • Spermier kvantitet och kvalitet
 • Varaktighet av infertilitet
 • Eventuell närvaro av endometrios
 • Historia av tidigare graviditeter
 • Många andra faktorer

När är det dags att gå vidare till IVF-behandling?

Vissa par väljer att göra injicerbara och insemination innan IVF och andra kommer att gå direkt från Clomid plus inseminationsbehandlingar till IVF.

För kvinnor under 35 år i vårt in vitro fertiliseringsprogram ser vi graviditets succeshastighetsstatistik på cirka 65% för att bli gravid med ett IVF-försök och cirka 55% för en levande födelsetal (missfall beror på skillnaden).

Hur länge ska jag vara på Clomid?

När du har haft en grundläggande fertilitetsuppgift som tyder på att du inte ägglossar regelbundet eller inte ovulerar alls, kan din fertilitetsläkare ordinera Clomid (klomifencitrat). Clomid används oftast för att stimulera ägglossning hos kvinnor som har sällsynta eller frånvarande ägglossningar (anovulering).

Vad är dosen för Clomid?

Clomid är ett oralt fertilitetsläkemedel som kommer i 50 mg tabletter. Standarddosen är 50 mg per dag i fem på varandra följande dagar, som vanligtvis börjar den andra, tredje, fjärde eller femte dagen efter menstruationen börjar.

Fertilitetsläkaren bestämmer ditt svar på Clomid och huruvida du ovulerar på ett antal sätt som kan innefatta: ditt menstruationsmönster, ägglossningsprediktorsatser, mätning av serumprogesteronnivåer eller BBT-diagrammet. Om ägglossningen inte sker vid dosen på 50 mg, kommer fertilitetsläkaren att öka Clomid med 50 mg steg i varje cykel tills du ägglossar.

Det är viktigt att notera att även om doser över 100 mg inte godkänns av Food and Drug Administration, bestämmer din fertilitetsläkare rätt dos för dig.

Hur länge ska jag stanna på Clomid?

Rekommendationer är att du bor på Clomid i högst sex månader.

"Östrogen har normalt en negativ effekt på hypofysen", säger David Kreiner, M.D., en fertilitetsläkare i New York med East Coast Fertility. "Clomid blockerar östrogen och leder till hypofys FSH-produktion och stimulering av äggstockar." Clomid orsakar hypofysen för att utsöndra mer FSH, och högre FSH-nivå spårar utvecklingen av äggstocksfolliklar som innehåller ägg. Om behandlingen är framgångsrik, frigör hypofysen en vecka efter det att Clomids sista tabell har tagits ut, en luteiniserande hormonökning, vilket gör att ägget släpps.

"Kvinnor som troligen kommer att bli gravida med Clomid gör det vanligtvis under de första tre månaderna av behandlingen", säger Dr. Kreiner, "med mycket få gravid efter sex månader."

Eftersom Clomid har en antiöstrogen effekt kan den ha en negativ inverkan på livmoderhalsslem och endometrialfoder. "Clomid kan tunna ut hennes livmoderhalsslem, förhindra spermans ingång i hennes livmoder," säger Dr. Kreiner.

Dessutom visade en studie som gjordes för många år sedan att kvinnor som använde Clomid i mer än 12 cykler utvecklade en ökad förekomst av ovarialtumörer. "Det rekommenderas därför av American Society of Reproductive Medicine (ASRM), liksom tillverkaren av klomifen att Clomid används i högst sex månader, varefter det rekommenderas av båda grupperna att patienter fortsätter med behandling inklusive gonadrotropiner ( Injicerbara hormoner innehållande FSH och LH) för att stimulera äggstockarna i kombination med intrauterin insemination eller in vitro fertilisering, säger Dr. Kreiner.Cookies are small text files that are placed on your computer by websites that you visit. They are widely used in order to make websites work, or work more efficiently, as well as to provide information to the owners of the site.
OK!